Gå til Rock Mot Rus 2013
22-23.mars 2013

Rock Mot Rus - historien

Rock Mot Rus er en mønstring for unge amatørband - der også etablerte artister deltar. Festivalen arrangeres hvert år på Andenes. I 2012 feirer festivalen sitt 30-årsjubileum. 

17. desember 1983 ble det arrangert Rock/Pop Mot Rus i Andenes Idrettshall for første gang. Ideen hadde sitt utspring under budsjettarbeidene i Andøy kommune utpå senhøsten 1982.
Sosialkontoret hadde 16.000 kroner til edruskapsarbeid, og da snakket en av de ansatte, Oddvar Møller, varmt om et arrangement sørpå, der tenåringsidolene i gruppa Drama hadde slått gjennom i et rusfritt ungdomsarrangement. Dette var starten til at Andøya fikk sitt rusfrie ungdomsarrangement, etterhvert velkjent som Rock Mot Rus, der det hvert år kåres en vinner blant amatørbandene.
Totalt sto seks band på scena da - foran i alt 300 publikummere, mens disse arrangerte: Andøy kommune, ved sosialkontoret og kulturkontoret, Motorførernes Avholdsforbud – Ungdom, samt de fire ungdomsklubbene i Andøy: Disco Duck på Andenes, Focus på Bleik, Klubb `81 på Dverberg og Kjellerhullet i Risøyhamn. Juryen besto av medlemmer fra de fire klubbene.

Folkejury
Året etter var det en folkejury som kåret vinneren av rockemønstringa, med Roy Bjørnar Stenersen som juryformann. Publikumstallet hadde steget til 350 betalende, og tidenes første RMR-merchandaise, en button, kom i salg. I 1985 ble Rock Mot Rus flyttet til kulturuka, og begynte å nærme seg dagens kalenderdato, som er helga før påske. Publikumsoppmøtet ble betydelig bedre med over 600 gjester i salen.

Innleid underholdning
I 1986 begynte Rock Mot Rus å bli det som festivalen er i dag. For første gang gikk festivalen over to dager, og man hadde leid inn underholdning i tillegg til rockemønstringa. Den sto det mobile diskoteket Rabbit Rock Mobile for. Dette året kom RMR-t-skjorta. Og dette var første året RMR-News, festivalavisen kom ut. Hovedoppslaget var et intervju med Morten Harket.

Brus med alkohol!
I 1987 – første festival palmehelga – besøkte 1000 mennesker RMR. Og året etter kom for første gang et tv-team fra NRK på besøk, men ikke for rocken sin del… Det hadde nemlig vist seg at Rock Mot Rus-brusen hadde gjæret, slik at den inneholdt alkohol. Interessen for RMR fortsatte å øke, og konseptet ble justert gjennom årene. I 1989 ble for første gang etablerte kjente artister leid inn, denne gangen Ute Til Lunch samt Steinar Albrigtsen. Og i 1990 ble det for første gang arrangert en turné i forkant av festivalen.

3.000 besøkende
I 1992 passerte RMR 3.000 besøkende. 60 band er med. Samt kjentfolk som The September When og Alex Rosens Go Go Gorilla. Alex Rosen sammenlignet da, mens han åpenbart var rørt, Rock Mot Rus med et dopfritt Woodstock. I 1993 kom Morten Harket. Samtidig 70 band, ny rekord. Året etter fikk Morten Harket med seg Paal Waaktaar Savoy og Magne Furuholmen. Dermed var Aha på Rock Mot Rus en realitet! Muliggjort fordi alle tre hadde avstått for honorarer, slik at det ”bare” var de øvrige i apparatet som skulle ha lønn.

Norvald-prisen
Foran 1995-festivalen ble Willy Oftedal, en av de virkelige drivkreftene bak RMR, tildelt Nordland Barne- og ungdomsråds kulturpris, Norvald-statuetten, for sitt arbeid mot rus i ungdomsmiljøene. Selve festivalen samler dette året hele 74 band, ny rekord, som leverte 22 timer sammenhengende rock´n roll!

Første norske
I 1990 ga Rock Mot Rus Records ut en vinylsingel med tre spor. Den enes sida med vinnerbandene Torn og Johnny Oftedal, og på andre låta ”Drugs” - med den bodøbaserte hip-hop-trioen Felony Force. Dette er i ettertid erklært som den offisielt første hip-hop-utgivelsen i Norge.
Pål ”Moddi” Knutsen har sagt at RMR et av de viktigste treffstedene for unge musikere i landsdelen.Den samme viktigheten har også Madrugada, Vidar Vang og Tungtvann tillagt festivalen, blant flere. 

Les mer på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Rock_mot_rus

 

ROCK MOT RUS - Pb. 187, 8483 Andenes
Telefon: +47 76 11 57 24 - Fax: +47 76 11 50 15
Email: festival@rockmotrus.no


Login webmail