Gå til Rock Mot Rus 2013
22-23.mars 2013

Har du en verdig kandidat til «Willyprisen»?

18.01.2012 - Rock Mot Rus skal nok en gang dele ut Willy Oftedals Ærespris, og vi er på jakt etter ildsjeler, lag eller foreninger som har gjort seg fortjent til den høythengende prisen. Prisen kan utdeles til personer som har gjort en aktiv innsats for ungdom, unge musikere, eller – aller helst – en kombinasjon av de to tingene.

Willy Oftedals Ærespris, som ble opprettet i Rock  Mot Rus sin festivalsjef gjennom 28 år sitt navn, består av en bronsjestatuett, et diplom og 5.000 kroner. Den utdeles én gang per år, så fremt det finnes verdige kandidater. Finnes det ikke verdige kandidater kan styret i Rock Mot Rus beslutte å ikke dele ut prisen det året.

Nå jakter komiteen på egnede kandidater i hele landet.

- I fjor hadde vi kandidater fra Rogaland, Troms og Nordland – og vi ønsker oss kandidater med stor nasjonal spredning også i år, sier Kristin Krey, som leder årets komité for Willy Oftedals Ærespris.

I fjor fikk daværende leder av Radio Harstad, Reidulf Solbakken (i rød t-skjorte på bildet), prisen for å ha viet storparten av livet sitt til å jobbe for ungdom.

Hvis du vet om en egnet kandidat kan du sende et begrunnet forslag til Cato Håkonsen, ved å sende en epost til cato@rockmotrus.no. Alle kan komme med forslag.

ROCK MOT RUS - Pb. 187, 8483 Andenes
Telefon: +47 76 11 57 24 - Fax: +47 76 11 50 15
Email: festival@rockmotrus.no


Login webmail